Benefity, a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Benefity, a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

XXI wiek wraz z postępem techniki przynosi nam coraz to nowsze rozwiązania wykorzystywane w różnych dziedzinach i branżach. Niewątpliwym postępem jaki, obserwujemy od minimum 20 lat, jest popularyzacja internetu, a także informatyzacja środowisk, w jakich funkcjonujemy. Dostępność tych form w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami do ich obsługi stanowi dla nas niemal nieograniczony dostęp do informacji, komunikacji, społeczności, a także ma wpływ na szybkość pozyskiwania danych.
Wszystko to, z czego nauczyliśmy się i chcemy korzystać na co dzień w naszym prywatnym życiu, warto również przenosić na funkcjonalności życia organizacji.

Staramy się, aby szeroko rozumiany „postęp” dawał możliwość sięgania po rozwiązania, które adoptują nowoczesne standardy przy jednoczesnym zachowaniu zasad wynikających z kultury organizacyjnej, wewnętrznych regulacji, a nawet aktów prawnych, którym dana instytucja podlega.
Jednym z takich przykładów może być zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
Jak sama nazwa wskazuje, fundusz może być przeznaczony dla osób uprawnionych do jego korzystania w ramach kategorii spełniających definicje słowa „socjalny”. Ustawodawca określił, że chodzi o: różne formy wypoczynku, działalność kulturowo- oświatową, sport i rekreację, a także opiekę nad dziećmi w przedszkolach żłobkach klubach dziecięcych itp. Zarządzanie takim procesem w praktyce, na własną rękę, zwłaszcza w mniejszych firmach (ale takich, na których już spoczywa obowiązek funduszu) może przysporzyć wielu niedogodności.

Ten, kto miał choć raz do czynienia z tym procesem zapewne wie, o czym mowa! Począwszy od odpisania środków przez wybór odpowiedniego świadczenia po odpowiednie ich rozliczenie i zaksięgowanie – na każdym kroku można napotkać wiele przeszkód.
Tymczasem nowoczesny pracownik nowoczesnej organizacji chciałby być dobrze poinformowany, wiedzieć, jakie są zasady i regulamin takiego funduszu, znać możliwości jego wykorzystania, móc na bieżąco sprawdzać swój stan dostępnych środków, a także w prosty i intuicyjny sposób wykorzystywać je 24h na dobę.

Jak więc pogodzić cały ten proces z oczekiwaniem po stronie beneficjenta świadczenia, tak aby dla każdej ze stron był przejrzysty i funkcjonalny, a jednocześnie mało uciążliwy?
Odpowiedzią może się okazać platforma kafeteryjno-benefitowa, umożliwiająca zarządzanie i dystrybucję środków socjalnych i nie tylko.

Wyobraźmy sobie narzędzie, które na każdym poziomie odwzorowuje procesy, które muszą zajść w kontekście zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, narzędzie, które:

• jest w stanie odpowiednio naliczyć środki nawet z kilku spółek przy jednoczesnym kryterium ekonomicznym pracownika,
• wyodrębnić środki z innych źródeł, jeśli jest taka potrzeba,
• skomunikować informacje dla pracownika na jego indywidualnym widoku,
• udostępnić katalog produktów zgodny z przeznaczeniem funduszy,
• doprowadzić do wykorzystania środków w odpowiedni sposób,
• zarządzić procesem wyboru dodatkowego benefitu np. opieki medycznej ubezpieczenia, karty sportowej,
• umożliwić dopłatę ze środków własnych pracownika (przelew on-line)
• przekazać benefity do pracownika,
• a następnie wszystkie te operacje prawidłowo ulokować w raportach i rozliczyć – aby odpowiednie osoby zarządzające procesem miały do nich dostęp w każdym momencie.

Wyobraźmy sobie narzędzie, które całość z powyższych zagadnień obsługuje w zgodzie z wewnętrznymi regulacjami Twojej organizacji, a także w zakresie dopuszczanym przez prawo. Aż w końcu wyobraźmy sobie, że tym samym narzędziem możesz obsłużyć dodatkowe benefity, które przekazujesz pracownikom na podstawie własnych umów wypracowanych z dostawcami.

Zastanów się, ilu ludzi na co dzień pracuje na to, aby zapewnić ciągłość powyższego procesu w Twojej organizacji? Czym kreatywnym mogłyby zająć się te osoby, gdyby zdjąć z nich powyższe zadania i poddać je automatyzacji? Jaką oszczędność mógłbyś wygenerować lub co nowego stworzyć w tym czasie?
Oczywiście nie jest to tylko wyobrażenie, takie rozwiązanie funkcjonuje na rynku i jest dostępne dla każdej organizacji zarówno w kontekście budżetowym, jak i operacyjnym. Może warto skorzystać z WannaBuy? Ułatwimy Ci pracę i zarządzanie benefitami.