Kierunek Motywacja!

Kierunek Motywacja!

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że czynniki motywacji ludzkiej bywają bardzo różne.
Niezaprzeczalnym jest również fakt, że każdy człowiek potrzebuje wsparcia i motywacji do działania.

Nasza wewnętrzna motywacja powoduje, że zazwyczaj zmierzamy w odpowiednim kierunku z powodów dla nas samych oczywistych jak poczucie obowiązku, potrzeby zaspokojenia własnych ambicji. Często kierujemy się własną wolą i wybieramy drogi dla nas wygodne i łatwe do osiągnięcia celu. Motywacja wewnętrzna opiera się zatem głównie na naszych wewnętrznych upodobaniach. Lubimy wykonywać zadania, które sprawiają nam przyjemność. Jakże chętnie wykonujemy pracę, sprawiającą nam radość taką, która wywołuje w nas poczucie bycia ekspertem tematu, przynosi samozadowolenie i tym samym wpływa na naszą samoocenę. Jeśli na powyższe nałożyć jeszcze komfortowe warunki pracy, przyjazność otoczenia i dobre relacje z przełożonym możemy osiągnąć stan niemalże idealny.

Czy jednak tak łatwo go osiągnąć? Jak często w naszym życiu czujemy, że zbliżamy się do tego ideału, choć na krok. Jak często czujemy satysfakcję i zadowolenie z tego, co właśnie wykonaliśmy?

Niestety niejednokrotnie praca bywa monotonna, a cele w naszym odczuciu są mało osiągalne. To co, miało być SMART nie wydaje się być ani realne, ani mierzalne, ani określone w czasie. Stykamy się z oporem materii na różnych płaszczyznach. Doświadczamy nie tylko dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Co w takich sytuacjach?

Jak przekuć te piętrzące się w głowie pracownika przeciwności losu, w rzeczy, które znów będą podlegać wewnętrznej motywacji. Jak to, co wydaje się mało realne uczynić w oczach pracownika wyzwaniem, a to, co nudne oswoić na tyle, aby nie było przeszkodą?

Ważne, aby w takich sytuacjach móc odwołać się do motywatorów zewnętrznych. Na pozór małe i nieistotne kroki przybliżają nas przecież do realizacji naszych największych celów. Coś, co z poziomu pracownika może wydawać się nie do zrobienia, podzielone na małe czynności okazuje się dla niego całkiem przyjemnym procesem.

Metoda małych kroków nabiera jeszcze większego znaczenia, kiedy na poszczególnych etapach i przystankach prowadzących do celu, pracownik może znaleźć coś, co zaspokoi jego wewnętrzną motywację. Wiadomą jest, że docenienie przez szefa może być bardzo skuteczną formą motywowania, a docenienie połączone z pewną formą giftu może czynić cuda.

W takich sytuacjach dobrym pomysłem może być rozłożenie doceniania i nagradzania w czasie. Możemy przecież wyobrazić sobie taką sytuację, kiedy to pracownik otrzymuje mniejsze formy nagród za swoje postępy w realizacji zadań czy przekroczeniu kamieni milowych projektu.

Jak to jednak zrobić? Można oczywiście trzymać w swojej szufladzie przysłowiową „marchewkę” i przekazywać według uznania. Pytanie jednak, czy ta „marchewka” będzie rzeczywiście tym, czym pracownik chciałby być obdarowany. Co, jeśli gift będzie nietrafiony lub źle odebrany? Mógłby przecież spowodować odwrotny efekt!

Rozwiązaniem są narzędzia za pośrednictwem, których przełożony może przekazać wybranym osobom dowolną ilość środków, które ma przeznaczone na cele motywacyjne dzieląc je według zasług i za mniejsze osiągnięcia. Natomiast pracownik może owe środki wykorzystywać w ulubiony dla siebie sposób. Kumulować je na wymarzoną jazdę off-road, bo właśnie odkrył w sobie taki potencjał lub też wykorzystywać każdorazowo na bilety do kina w swoim mieście. Wszystko po to, aby obdarowany miał świadomość, że dzięki swojej pracy może realizować również swoje cele i pasje wg własnego uznania oraz aby jak najczęściej w swojej pracy odwoływał się do własnych motywacji wewnętrznych. Przecież praca ma sprawiać przyjemność!

W WannaBuy łączymy system benefitowy z motywacją pracowników. Pokazujemy jak realny wpływ twoich ludzi na wybór świadczeń pozapłacowych może przekładać się na biznes. Oni sami dysponują środkami tak, aby były wykorzystane zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami.